Tag Archives: Ajax

Krásy Slovenska

Krásy Slovenska

Portal for hiking magazine Krásy Slovenska. School project on FIIT STU ( Team project – focus was on business processes in the life cycle of software project ).

Technologies
Portal is based on PHP framework CakePHP with MySQL database ( content management system drumb ).

Technologies: PHP, MySQL, CakePHP, CSS, xHTML, Ajax, Drumb

URL: krasy-slovenska.eu

Posted in References | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Krásy Slovenska

Krásy Slovenska

Portál pre turistický časopis Krásy Slovenska. Projekt bol realizovaný na FIIT STU ako školský projekt ( tímový projekt – dôraz bol kladený na biznis procesy pri životnom cykle softvérového projektu ).

Použité technológie a rozšírenia

Portál je postavený na PHP frameworku CakePHP s MySQL databázou ( redakčný systém drumb ).

Technológie: PHP, MySQL, CakePHP, CSS, xHTML, Ajax, Drumb

Adresa: krasy-slovenska.eu

Posted in Referencie | Tagged , , , , , , , | Leave a comment