Articles

Optimalizácia FQL

FQL (Facebook Query Language) umožňuje vykonať “SELECTY” nad tabuľkami Facebooku. Sintax je podobna ako pre SQL (zjednodušené s viacerými obmedzeniami). Na vykonanie query pre PHP API slúži fql.query.

Čakanie na data z FB pre vykonané dotazy je často nekonečné a v značnej miere sa odráža na rýchlosti načítavania stránok a aplikácií. Jednou z možností optimalizácie je využitie funkcie fql.multiquery (umožňuje vykonať niekoľko dotazov naraz). Dôležitou a slabo dokumentovanou výhodou takéhoto volania je možnosť využitia výsledkov predchádzajúceho dotazu v nasledujúcom (všetko v rámci jedného zavolania multiquery).

Posted in Facebook, Profesná | Tagged , , | Leave a comment