Optimalizácia FQL

FQL (Facebook Query Language) umožňuje vykonať “SELECTY” nad tabuľkami Facebooku. Sintax je podobna ako pre SQL (zjednodušené a s viacerými obmedzeniami). Na vykonanie dotazu pre PHP API slúži fql.query.

Čakanie na data z FB pre vykonané dotazy je často nekonečné a v značnej miere sa odráža na rýchlosti načítavania stránok a aplikácií. Jednou z možností optimalizácie je využitie funkcie fql.multiquery (umožňuje vykonať niekoľko dotazov naraz). Dôležitou a slabo dokumentovanou výhodou takéhoto volania je možnosť využitia výsledkov predchádzajúceho dotazu v nasledujúcom (všetko v rámci jedného zavolania multiquery).

$queries = array(
"user_stream" => "SELECT post_id, actor_id, message FROM stream WHERE source_id=UID",
"actor_info" => "SELECT uid, name, pic_square FROM user WHERE uid IN (SELECT actor_id FROM #user_stream)"
}

$facebook->api_client->fql_multiquery($queries);

Odkazy a zdroje

Ohlásenie Facebook tímu

konzola pre testovanie FQL


This entry was posted in Facebook, Profesná and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>