Krásy Slovenska

Krásy Slovenska

Portál pre turistický časopis Krásy Slovenska. Projekt bol realizovaný na FIIT STU ako školský projekt ( tímový projekt – dôraz bol kladený na biznis procesy pri životnom cykle softvérového projektu ).

Použité technológie a rozšírenia

Portál je postavený na PHP frameworku CakePHP s MySQL databázou ( redakčný systém drumb ).

Technológie: PHP, MySQL, CakePHP, CSS, xHTML, Ajax, Drumb

Adresa: krasy-slovenska.eu


This entry was posted in Referencie and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.